wycena_gfx (szerokość: 500 / wysokość: 350)
Sporządzamy operaty szacunkowe wszelkich typów nieruchomości
dla osób fizycznych i prawnych tj.:

- nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy),
- nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
- nieruchomości komercyjnych( biur, magazynów, centrów handlowych),
- budynków (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, zabytków),
- nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych,
- ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, własnościowe
  spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, itp.),
  prawa użytkowania wieczystego,
- urządzeń infrastruktury technicznej,
- i innych.

m.in. dla następujących celów:

- zabezpieczenie kredytów hipotecznych,
- ustalenie wartości nieruchomości dla potrzeb kupna/sprzedaży,
- podział majątku, zniesienie współwłasności, darowizna, spadek,
- określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia: opłat z tytułu
  użytkowania wieczystego, opłat adiacenckich jak i planistycznych,
  opłat podatkowych,
- określenie odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości czy
  bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych pod urządzenia
  infrastruktury technicznej (wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu).


Profesjonalne podejście, zaangażowanie i terminowość doceniają Klienci, dla których świadczymy usługi na terenie całego województwa Dolnośląskiego.


Witamy na stronie chojnowskiego biura nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego.  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

RAMHAUS - Renata Wiszniewska nieruchomości wyceny sprzedaż wynajem pośrednictwo domy mieszkania lokale